مرزه خضرا – 53 بذر پاسارگاد

YEKTASEED
  1. خانه
  2. همه محصولات بذر پاسارگاد
  3. مرزه خضرا – 53 بذر پاسارگاد
بذر پاسارگادKHAZRA – 53
بلوغ35 تا 50 روز
رنگ برگسبز تیره
مقاومت در برابر بیماری‌هابالا