مرزه خضرا – 53 بذر امامی

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات بذر امامی
  3. مرزه خضرا – 53 بذر امامی
یکتا بذر،بذر امامی، بذر پاسارگادKHAZRA – 53
بلوغ35 تا 50 روز
رنگ برگسبز تیره
مقاومت در برابر بیماری‌هابالا