فلفل دلمه ای متین – 3703 بذر پاسارگاد

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات بذر پاسارگاد
  3. فلفل دلمه ای متین – 3703 بذر پاسارگاد
بذر پاسارگادMATIN – 3703
بلوغحدودا 90 تا 100 روز
شکل میوهمکعبی
رنگ میوهسبز تیره و براق
مزهترد و شیرین
خصوصیاتبوته قوی و فشرده با پوشش برگی مناسب بر روی میوه