فلفل تند پفکی هاشمی – 3701 بذر پاسارگاد

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات بذر پاسارگاد
  3. فلفل تند پفکی هاشمی – 3701 بذر پاسارگاد
بذر پاسارگادGREEN HOT BERTEN
بلوغحدودا 120 روز
شکل میوهقلمی
طول10 تا 12 سانتی‌متر
قطر2 تا 3 سانتی‌متر
رنگ میوهسبز پررنگ که به قرمز روشن در بلوغ تبدیل می‌شود
مزهنیمه تند
خصوصیاتمقاوم به بیماری
مناسب برای ایران
پر محصول
برای مصارف تازه خوری و فرآوری