فلفل تند وانکینگ 202 وان کینگ

yektaseed
  1. خانه
  2. فلفل قلمی
  3. فلفل تند وانکینگ 202 وان کینگ
وان کینگONEKING-202
بلوغحدودا 120 روز
شکل میوهقلمی
طول11 تا 14 سانتی‌متر
قطر5/1 تا 2/2 سانتی‌متر
رنگ میوهسبز پررنگ که به قرمز روشن در بلوغ تبدیل می‌شود
مزهتند
خصوصیاتمقاومت بسیار بالا به بیماری
مناسب برای تازه خوری و فرآوری
پر بازده
تطبیق‌پذیری مناسب
مناسب برای حمل و نقل
طول عمر بالا