فلفل تند چیلی ام هیبرید F1 راین

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات راین سید آمریکا
  3. فلفل تند چیلی ام هیبرید F1 راین
راینCHILLI M HYBRID F1
بلوغحدودا 120 روز
شکل میوهقلمی
طول11 تا 14 سانتی‌متر
قطر5/1 تا 2/2 سانتی‌متر
رنگ میوهسبز پررنگ که به قرمز روشن در بلوغ تبدیل می‌شود
مزهتندی متوسط
خصوصیاتمقاومت بسیار بالا به بیماری
مناسب برای تازه خوری و فرآوری
پر بازده
تطبیق‌پذیری مناسب
مناسب برای حمل و نقل
طول عمر بالا
تعداد بذر موجود در بسته1600 عدد