فلفل تند هیبرید 826 تک پارک

yektaseed
  1. خانه
  2. فلفل قلمی
  3. فلفل تند هیبرید 826 تک پارک
تک پارکONEKING-202
بلوغحدودا 120 روز
شکل میوهقلمی
طول13 تا 16 سانتی‌متر
قطر2 تا 3 سانتی‌متر
رنگ میوهسبز پررنگ که به قرمز روشن در بلوغ تبدیل می‌شود
مزهتند
خصوصیاتمقاومت بسیار بالا به بیماری
مناسب برای تازه خوری و فرآوری
پر بازده
تطبیق‌پذیری مناسب
مناسب برای حمل و نقل
طول عمر بالا