شوید

shevidbaste3yektabazrshevidbaste

شوید صحرا – 1602 یکتا بذر

 

یکتا بذر :                           SAHRA
بلوغ حدودا 50 تا 60
شکل برگ پنجه‌ای سوزنی
رنگ برگ سبز مایل به تیره
ویژگی ها مناسب برای هوای معتدل – زودرس
بهترین زمان کاشت اوایل پاییز

 

 

یکتا بذر:                                       SAHRA
بلوغ حدودا 50 تا 60
شکل برگ پنجه‌ای سوزنی
رنگ برگ سبز مایل به تیره
ویژگی ها مقاوم به گرما – زودرس
بهترین زمان کاشت اواخر بهار و تابستان

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “شوید صحرا – 1602 یکتا بذر”

emamishevid1

شوید کویر – 54 بذر امامی

 بذر امامی  :                         KAVIR – 54
بلوغ حدودا 50 تا 60
شکل برگ پنجه‌ای سوزنی
رنگ برگ سبز مایل به تیره
ویژگی ها مقاوم به گرما – زودرس
بهترین زمان کاشت اواخر بهار و تابستان

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “شوید کویر – 54 بذر امامی”

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “شوید”