شلغم

0B2A2617_Fotor-1

شلغم پرپل تاپ وایت گلوب بذر پاسارگاد

بذر پاسارگاد :     PURPLE TOP WHITE GLOBE
بلوغ 45 تا 55 روز بعد از کشت
شکل ریشه کروی
رنگ ریشه سفید و یک سوم بالایی بنفش
رنگ برگ سبز تیره
ویژگی ها سازگاری بالا – غده شیرین

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “شلغم پرپل تاپ وایت گلوب بذر پاسارگاد”

0B2A2536-1

شلغم پرپل تاپ وایت گلوب یکتا بذر

یکتا بذر:          PURPLE TOP WHITE GLOBE
بلوغ 45 تا 55 روز بعد از کشت
شکل ریشه کروی
رنگ ریشه سفید و یک سوم بالایی بنفش
رنگ برگ سبز تیره
ویژگی ها سازگاری بالا – غده شیرین

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “شلغم پرپل تاپ وایت گلوب یکتا بذر”

100-1

شلغم پرپل تاپ وایت گلوب مدیترانه

مدیترانه:            PURPLE TOP WHITE GLOBE
بلوغ 45 تا 55 روز بعد از کشت
شکل ریشه کروی
رنگ ریشه سفید و یک سوم بالایی بنفش
رنگ برگ سبز تیره
ویژگی ها سازگاری بالا – غده شیرین

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “شلغم پرپل تاپ وایت گلوب مدیترانه”

IMG_0069-1

شلغم پرپل تاپ وایت گلوب آریزونا

آریزونا:             PURPLE TOP WHITE GLOBE
بلوغ 45 تا 55 روز بعد از کشت
شکل ریشه کروی
رنگ ریشه سفید و یک سوم بالایی بنفش
رنگ برگ سبز تیره
ویژگی ها سازگاری بالا – غده شیرین

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “شلغم پرپل تاپ وایت گلوب آریزونا”

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “شلغم”