شلغم پرپل تاپ وایت گلوب مدیترانه

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات انسم ایتالیا
  3. شلغم پرپل تاپ وایت گلوب مدیترانه
مدیترانه PURPLE TOP WHITE GLOBE
بلوغ 45 تا 55 روز بعد از کشت
شکل ریشه کروی
رنگ ریشه سفید و یک سوم بالایی بنفش
رنگ برگ سبز تیره
ویژگی ها سازگاری بالا – غده شیرین

سایر محصولات مرتبط