شلغم پرپل تاپ وایت گلوب بذر پاسارگاد

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات بذر پاسارگاد
  3. شلغم پرپل تاپ وایت گلوب بذر پاسارگاد
بذر پاسارگاد PURPLE TOP WHITE GLOBE
بلوغ 45 تا 55 روز بعد از کشت
شکل ریشه کروی
رنگ ریشه سفید و یک سوم بالایی بنفش
رنگ برگ سبز تیره
ویژگی ها سازگاری بالا – غده شیرین

سایر محصولات مرتبط