شلغم پرپل تاپ وایت گلوب بذر پاسارگاد

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات بذر پاسارگاد
  3. شلغم پرپل تاپ وایت گلوب بذر پاسارگاد
بذر پاسارگادPURPLE TOP WHITE GLOBE
بلوغ45 تا 55 روز بعد از کشت
شکل ریشهکروی
رنگ ریشهسفید و یک سوم بالایی بنفش
رنگ برگسبز تیره
ویژگی هاسازگاری بالا – غده شیرین