شلغم پرپل تاپ وایت گلوب آریزونا

yektaseed
  1. خانه
  2. تازه ها
  3. شلغم پرپل تاپ وایت گلوب آریزونا
آریزوناPURPLE TOP WHITE GLOBE
بلوغ45 تا 55 روز بعد از کشت
شکل ریشهکروی
رنگ ریشهسفید و یک سوم بالایی بنفش
رنگ برگسبز تیره
ویژگی هاسازگاری بالا – غده شیرین