شاهی

shahiemamibaste

شاهی آزادی – 52 بذر امامی

بذر امامی:                           EMAMI
بلوغ حدودا 40 تا 50 روز
ارتفاع گیاه حدودا 20 سانتی‌متر
رنگ برگ سبز روشن – برگ نیمه پهن

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “شاهی آزادی – 52 بذر امامی”

262

شاهی آزادی – 52 یکتا بذر

یکتا بذر- بذر امامی:           AZADI – 52
بلوغ حدودا 40 تا 50 روز
ارتفاع گیاه حدودا 20 سانتی‌متر
رنگ برگ سبز روشن – برگ پهن و قاشقی شکل

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “شاهی آزادی – 52 یکتا بذر”

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “شاهی”