خیار سوپر دومینوس راین

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات راین سید آمریکا
  3. خیار سوپر دومینوس راین
راینSUPER DOMINUS
بلوغ45 تا 50 روز – زودرس
رنگسبز تیره
شکل میوهاستوانه ای
طول میوه12 تا 15 سانتی متر
مقاومت در برابر بیماری های ویروسی باکتریایبالا – مقاومت مناسب به گرما