خیار اسمارت راین

yektaseed
راینSMART
بلوغ45 تا 50 روز – زودرس
رنگسبز تیره
شکل میوهاستوانه ای
طول میوه12 تا 15 سانتی متر
مقاومت در برابر بیماری های ویروسی باکتریایبالا – مقاومت مناسب به سرما