خیار لاین گرین – 543 بذر پاسارگار

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات بذر پاسارگاد
  3. خیار لاین گرین – 543 بذر پاسارگار
بذر پا سارگادLINE GREEN – F1 – 543
بلوغ45 تا 50 روز – زودرس
رنگسبز تیره
شکل میوهاستوانه ای
طول میوه12 تا 15 سانتی متر
مقاومت در برابر بیماری های ویروسی باکتریایبالا – مقاومت مناسب به گرما