خربزه

kharbozepasar

خربزه جباری زرد – 564 بذر پاسارگاد

بذر پاسارگاد:                 YELLOW JABBARI
بلوغ حدودا 75  تا 90 روز
شکل میوه بیضی شکل و کشیده
وزن میوه 5/2 تا 5 کیلو‌گرم
پوست میوه زرد با خطوط سبز
رنگ گوشت میوه لیمویی
ویژگی ها خیلی شیرین ، معطر و آبدار
مقاومت به بیماری ‌ها بالا

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “خربزه جباری زرد – 564 بذر پاسارگاد”

kharbozerin13

خربزه امامی قصری – 4605 بذر امامی

بذر امامی:               EMAMI GHASRI – 4605
بلوغ حدودا 75  تا 90 روز
شکل میوه بیضی شکل و کشیده
وزن میوه 5/2 تا 5 کیلو‌گرم
پوست میوه زرد با خطوط سبز
رنگ گوشت میوه لیمویی
ویژگی ها خیلی شیرین ، معطر و آبدار
مقاومت به بیماری ‌ها بالا

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “خربزه امامی قصری – 4605 بذر امامی”

0B2A2531-111

خربزه هانیدیو راین

راین:                                      HONEYDEW
بلوغ 85 تا 100 روز
شکل میوه گرد تا کمی بیضی
وزن میوه 1.8 تا 3.6 کیلوگرم
اندازه میوه زرد متمایل به سبز
رنگ گوشت میوه سبز کمرنگ
ویژگی ها ضخیم، آبدار و قسمت شیرین مناسب برای دسر

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “خربزه هانیدیو راین”

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “خربزه”