تره

تره بذر امامی

بذر امامی :             IRANI         
بلوغ حدودا 60 تا 75 روز
عرض برگ حدود 2/1 سانتی‌متر
محیط کاشت باز و بسته – بسته به شرایط اقلیمی مناسب چهار قصل

 

بذر امامی :                     EMAMI        
بلوغ حدودا 60 تا 75 روز
عرض برگ حدود 5/1 سانتی‌متر
محیط کاشت باز و بسته – بسته به شرایط اقلیمی مناسب چهار قصل

 

بذر امامی :              SHADEGAN – 56       
بلوغ حدودا 60 تا 75 روز
عرض برگ حدود2 تا 5/2 سانتی‌متر
محیط کاشت باز و بسته – بسته به شرایط اقلیمی مناسب چهار قصل

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “تره بذر امامی”

tareyekta1taretareyktatareh3tareh33

تره شادگان یکتا بذر

یکتا بذر :             IRANI         
بلوغ حدودا 60 تا 75 روز
عرض برگ حدود 2/1 سانتی‌متر
محیط کاشت باز و بسته – بسته به شرایط اقلیمی مناسب چهار قصل

 

یکتا بذر:                     EMAMI        
بلوغ حدودا 60 تا 75 روز
عرض برگ حدود 5/1 سانتی‌متر
محیط کاشت باز و بسته – بسته به شرایط اقلیمی مناسب چهار قصل

 

یکتا بذر :              SHADEGAN – 56       
بلوغ حدودا 60 تا 75 روز
عرض برگ حدود2 تا 5/2 سانتی‌متر
محیط کاشت باز و بسته – بسته به شرایط اقلیمی مناسب چهار قصل

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “تره شادگان یکتا بذر”

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “تره”