ترب قرمز هیبرید قرمز زمستان ساتیمکس

yektaseed
  1. خانه
  2. ترب قرمز
  3. ترب قرمز هیبرید قرمز زمستان ساتیمکس
ساتیمکسWINTER RED F1
بلوغ25 روز
برگمتوسط
شکل ریشهگرد و کروی
رنگ ریشهقرمز
مشخصاتکاشت در محیط باز و بسته – غده‌های گرد و یک‌شکل –  مناسب برای برداشت در زمستان