ترب قرمز صبحانه فرانسوی راین

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات راین سید آمریکا
  3. ترب قرمز صبحانه فرانسوی راین
راینFRENCH BRAKFAST
بلوغ30 روز
گرد افشانیگرد افشانی آزاد
برگکوچک
شکل ریشهکشیده و بادامی شکل
رنگ ریشهقرمز و سفید
محیط کاشتباز – مناسب برای مناطق با آب و هوای معتدل