ترب قرمز هیبرید چری‌بل امامی – 2602 بذر امامی

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات بذر امامی
  3. ترب قرمز هیبرید چری‌بل امامی – 2602 بذر امامی
بذر امامیCHERRY BELLE EMAMI – 2602 – F1
بلوغ25 تا 30 روز
برگکوچک
شکل ریشهگرد و کروی
رنگ ریشهقرمز
محیط کاشتباز و بسته
بهترین زمان کاشتبسته به اقلیم آب و هوایی در تمام فصول

سایر محصولات مرتبط