ترب سفید

trobsefidmedita3

ترب سفید مینو زودرس مدیترانه

مدیترانه:                          EARLY WHITE MINOO 
بلوغ 60 روز بهد از نشاء
رنگ سفید
شکل استوانه‌ای و کشیده
وزن بسته به زمان و موقعیت برداشت 400 تا 800 گرم
طول 30 تا 35 سانتی متر
مقاومت در برابر گرما و سرما بالا
بهترین زمان کاشت پاییز

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ترب سفید مینو زودرس مدیترانه”

trobsefidpas1

ترب سفید مینو – 571 بذر پاسارگاد

 

 

بذر پاسارگاد:               WHITE MINOO – 571
بلوغ 60 روز بهد از نشاء
رنگ سفید
شکل استوانه‌ای و کشیده
وزن بسته به زمان و موقعیت برداشت 400 تا 800 گرم
طول 30 تا 35 سانتی متر
مقاومت در برابر گرما و سرما بالا
بهترین زمان کاشت پاییز

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ترب سفید مینو – 571 بذر پاسارگاد”

trobsefidrin3

ترب سفید زودرس مینو راین

راین:                             MINOO EARLY
بلوغ 60 روز بهد از نشاء
رنگ سفید
شکل استوانه‌ای و کشیده
وزن بسته به زمان و موقعیت برداشت 400 تا 800 گرم
طول 30 تا 35 سانتی متر
مقاومت در برابر گرما و سرما بالا
بهترین زمان کاشت پاییز

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ترب سفید زودرس مینو راین”

trobsefid1

ترب سفید کشیده برگ -805 یکتا بذر

یکتا بذر:                      LONG WHITE – 805
بلوغ 60 روز بهد از نشاء
رنگ سفید
شکل استوانه‌ای و کشیده
وزن بسته به زمان و موقعیت برداشت 400 تا 800 گرم
طول 30 تا 35 سانتی متر
مقاومت در برابر گرما و سرما بالا
بهترین زمان کاشت پاییز

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ترب سفید کشیده برگ -805 یکتا بذر”

trobghpasar1

ترب قرمز صبحانه فرانسوی – 579 بذر پاسارگاد

بذرپا سارگاد:                  FRENCH BRAKFAST – 579     
بلوغ 30 روز
گرد افشانی گرد افشانی آزاد
برگ کوچک
شکل ریشه کشیده و بادامی شکل
رنگ ریشه قرمز و سفید
محیط کاشت باز – مناسب برای مناطق با آب و هوای معتدل

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ترب قرمز صبحانه فرانسوی – 579 بذر پاسارگاد”

trobrin3

ترب قرمز فیرست بی دیز راین

راین:                          FIRST B DAYS     
بلوغ 35 روز
گرد افشانی گرد افشانی آزاد
برگ کوچک
شکل ریشه بادامی
رنگ غده قرمز
محیط کاشت باز و بسته

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ترب قرمز فیرست بی دیز راین”

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ترب سفید”