ترب سفید زودرس مینو راین

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات راین سید آمریکا
  3. ترب سفید زودرس مینو راین
راینMINOO EARLY
بلوغ60 روز بهد از نشاء
رنگسفید
شکلاستوانه‌ای و کشیده
وزنبسته به زمان و موقعیت برداشت 400 تا 800 گرم
طول30 تا 35 سانتی متر
مقاومت در برابر گرما و سرمابالا
بهترین زمان کاشتپاییز