ترب سفید مینو – 571 بذر پاسارگاد

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات بذر پاسارگاد
  3. ترب سفید مینو – 571 بذر پاسارگاد
بذر پاسارگادWHITE MINOO – 571
بلوغ60 روز بهد از نشاء
رنگسفید
شکلاستوانه‌ای و کشیده
وزنبسته به زمان و موقعیت برداشت 400 تا 800 گرم
طول30 تا 35 سانتی متر
مقاومت در برابر گرما و سرمابالا
بهترین زمان کاشتپاییز