باقالی

yekta-baghali

باقالا برکت 591 یکتا بذر

یکتا بذر:                        BAREKAT – 591
بلوغ میان­رس
ارتفاع بوته 90 سانتی­متر
طول غلاف 25 تا 30 سانتی متر
سایز دانه نیمه بزرگ
تعداد دانه در غلاف 7
ویژگی ها مناسب برای کشت گلخانه ای و فضای باز، پر بازده با عملکرد بالا

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “باقالا برکت 591 یکتا بذر”

pasarbaghali

باقالا برکت 591 بذر پاسارگاد

بذر پاسارگاد:                BAREKAT – 591
بلوغ میان­رس
ارتفاع بوته 90 سانتی­متر
طول غلاف 25 تا 30 سانتی متر
سایز دانه نیمه بزرگ
تعداد دانه در غلاف 7
ویژگی ها مناسب برای کشت گلخانه ای و فضای باز، پر بازده با عملکرد بالا

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “باقالا برکت 591 بذر پاسارگاد”

emami

باقالا برکت 591 بذر امامی

بذر امامی:                        BAREKAT – 591
بلوغ میان­رس
ارتفاع بوته 90 سانتی­متر
طول غلاف 25 تا 30 سانتی متر
سایز دانه نیمه بزرگ
تعداد دانه در غلاف 7
ویژگی ها مناسب برای کشت گلخانه ای و فضای باز، پر بازده با عملکرد بالا

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “باقالا برکت 591 بذر امامی”

rin-baghali

باقالا برودن سوپر آگودلیوس بذر راین

راین:          BROADEN SUPER AGUADULICE
بلوغ میان­رس
ارتفاع بوته 90 سانتی­متر
طول غلاف 25 تا 30 سانتی متر
سایز دانه نیمه بزرگ
تعداد دانه در غلاف 7
ویژگی ها مناسب برای کشت گلخانه ای و فضای باز، پر بازده با عملکرد بالا

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “باقالا برودن سوپر آگودلیوس بذر راین”

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “باقالی”