بادمجان

bademjan3

بادمجان لانگ 905 یکتا بذر

 
یکتا بذر:                      LONG 905 YEKTA
بلوغ 100 تا 120 روز
شکل میوه کشیده و استوانه‌ای
طول میوه 20 تا 30 سانتی متر
وزن میوه 150 تا 200 گرم
رنگ میوه بنفش تیره و براق
مزه بدونه تلخی
رنگ برگ سبز
ویژگی ها مناسب برای کشت گلخانه ای و فضای باز، پر بازده با عملکرد بالا

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “بادمجان لانگ 905 یکتا بذر”

badenjan10

بادمجان لانگ سویت – 621 بذر پاسارگاد

بذر پاسارگاد:                       LONG SWEET – 621  
بلوغ 100 تا 120 روز
شکل میوه کشیده و استوانه‌ای
طول میوه 20 تا 30 سانتی متر
وزن میوه حدود 170 تا 220 گرم
رنگ میوه بنفش تیره و براق
مزه بدونه تلخی
رنگ برگ سبز
ویژگی ها مناسب برای کشت گلخانه ای و فضای باز، پر بازده با عملکرد بالا

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “بادمجان لانگ سویت – 621 بذر پاسارگاد”

badenjan7

بادمجان لانگ پرپل راین آمریکا

راین:                        LONG PURPLE   
بلوغ 80 تا 100 روز
شکل میوه کشیده و استوانه‌ای
طول میوه 20 تا 25 سانتی متر
ارتفاع بوته حدود 80 سانتی‌متر
وزن میوه حدود 200 گرم
رنگ میوه بنفش تیره و براق
مزه بدونه تلخی
رنگ برگ سبز
ویژگی ها مناسب برای کشت گلخانه ای و فضای باز، پر بازده با عملکرد بالا

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “بادمجان لانگ پرپل راین آمریکا”

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “بادمجان”