اسفناج

pasargad

اسفناج وینتر جاینت بذرپاسارگاد

بذر پاسارگاد :         WINTER GIANT
رنگ برگ سبز تیره
ارتفاع بوته کوتاه
زمان کاشت توصیه شده تابستان و اوایل پاییز
زمان برداشت توصیه شده اوایل بهار
مقاومت در برابر آب و هوا مقاومت مناسب نسبت به تمام آب و هواها – مقاومت بالا در سرما

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “اسفناج وینتر جاینت بذرپاسارگاد”shaa

اسفناج اورینتال پراید راین آمریکا

راین ( آمریکا ):  Spinach Oriental Pride
رنگ برگ سبز تیره
ارتفاع بوته کوتاه ( حدودا 30 سانتی‌متر )
زمان برداشت توصیه شده بهار و پاییز
مقاومت در برابر سرما بالا
مناطق مناسب برای کاشت آسیای مرکزی و خاورمیانه

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “اسفناج اورینتال پراید راین آمریکا”


sha

اسفناج برود لیف ری بذر امامی

بذر امامی ( ایران ) :                  BROAD LEAF REY
رنگ برگ سبز تیره – برگ پهن
ارتفاع بوته کوتاه
زمان برداشت توصیه شده مناسب برای تمام فصول به ویژه  بهار و پاییز
شرایط آب و هوایی مناسب برای هر نوع آب و هوایی

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “اسفناج برود لیف ری بذر امامی”


shay

اسفناج ویروفلای – 694 یکتا بذر

یکتا بذر ( ایران ) :             Viroflay – 694
رنگ برگ سبز تیره
ارتفاع بوته کوتاه
زمان کاشت توصیه شده تابستان و اوایل پاییز
زمان برداشت توصیه شده اوایل بهار
مقاومت در برابر آب و هوا مقاومت مناسب نسبت به تمام آب و هواها – مقاومت بالا در سرما

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “اسفناج ویروفلای – 694 یکتا بذر”

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “اسفناج”