گوجه فرنگی

گوجه فرنگی  (Tomato )
  برند بسته‌بندی نوع Variety
1 راین قوطی 100 گرمی سوپر چف SUPER CHIEF
2 راین قوطی 500 گرمی موبیل MOBIL
3 راین قوطی 500 گرمی پتو ارلی سی اچ PETO EARLY CH
4 راین قوطی 500 گرمی ارلی اوربانا وای EARLY URBANA Y
5 تک پارک قوطی 100 گرمی ریو گراند RIO GRAND
6 بذر پاسارگاد قوطی 100 گرمی پتو ارلی سی اچ PETO EARLY CH
7 بذر پاسارگاد قوطی 100 گرمی موبیل MOBIL
8 بذر پاسارگاد قوطی 100 گرمی ارلی اوربانا وای EARLY URBANA Y
9 پنگ پاکت 10 گرمی پی اس هیبرید – 085 PS058 A – F1
10 پنگ پاکت 10 گرمی پی اس هیبرید – 053 PS053 B – F1
    فاصله

( سانتی‌متر )

  مقدار کاشت

( کیلوگرم/ هکتار)

   
دمای مطلوب خاک

برای جوانه زنی

( درجه سانتی‌گراد )

مدت زمان جوانه زدن ( روز ) فاصله بین دو بوته در هر ردیف فاصله ردیف تا ردیف عمق کاشت در زمین

(سانتیمتر)

کاشت نشا کاشت مستقیم تعداد دانه در هر گرم  
15 – 35 9 – 10 50 – 60 90 – 100 5/0 – 5/1 4/0 5/1 – 2 300 – 400  

نمایش همه 9 نتیجه ها