کدو خورشتی

کدو خورشتی  (Squash )
  برند بسته‌بندی نوع Variety
1 بذر پاسارگاد قوطی 500 گرمی کلاریتی – 112 CLARITY – BAHONAR -112
2 بذر پاسارگاد قوطی 100 گرمی کلاریتی – 112 CLARITY – BAHONAR -112
3 بذر پاسارگاد قوطی 100 گرمی کلاریتی – رجائی 112 CLARITY – RAJAIE – 112
    فاصله

( سانتی‌متر )

  مقدار کاشت

( کیلوگرم/ هکتار)

   
دمای مطلوب خاک

برای جوانه زنی

( درجه سانتی‌گراد )

مدت زمان جوانه زدن ( روز ) فاصله بین دو بوته در هر ردیف فاصله ردیف تا ردیف عمق کاشت در زمین

(سانتیمتر)

کاشت نشا کاشت مستقیم تعداد دانه در هر گرم  
15 – 30 10 – 15 2 – 10 20 – 30 2 6 – 8 90 – 100  

Showing all 2 results