پیاز

 پیاز  (Onion )
  برند بسته‌بندی نوع                                 Variety
1 یکتا بذر قوطی 500 گرمی سفید امیرکبیر کاشان  4503 WHITE AMIR-KABIR KASHAN – 4503
2 بذر پاسارگاد قوطی 100 گرمی سفید امیرکبیر کاشان  4503 WHITE AMIR-KABIR KASHAN – 4503
3 بذر پاسارگاد قوطی 500 گرمی قرمز آذرشهر – 501 RED AZARSHAHR – 501
4 بذر پاسارگاد قوطی 100 گرمی قرمز آذرشهر – 501 RED AZARSHAHR – 501
5 بذر پاسارگاد قوطی 500 گرمی سوپر اسپانیش SUPER SPANICH
6 بذر پاسارگاد قوطی 100 گرمی سوپر اسپانیش SUPER SPANICH
7 بذر پاسارگاد قوطی 500 گرمی دیررس مسی والنسیا LATE COPPER COLOR VALENCIA
8 بذر امامی قوطی 500 گرمی تگزاس زودرس سفید – 506 TEXAS EARLY WHITE – 506
9 بذر پاسارگاد قوطی 100 گرمی تگزاس زودرس سفید – 506 TEXAS EARLY WHITE – 506
10 بذر امامی قوطی 500 گرمی دیررس مسی والنسیا LATE COPPER COLOR VALENCIA
11 بذر پاسارگاد قوطی 500 گرمی تگزاس زودرس زرد – 502 TEXAS YELLOW EARLY – 502
12 کوندور سید پاکت 500 گرمی تگزاس ارلی گرانو 502 پی آر آر TEXAS EARLY GRANO 502 PRR
13 کوندور سید پاکت 500 گرمی وایت سوییت اسپانیش رینگ مستر WHITE SWEET SPANISH RINGMASTER
14 کوندور سید پاکت 500 گرمی وایت گرانو WHITE GRANO
15 کوندور سید پاکت 500 گرمی تگزاس ارلی وایت TEXAS EARLY WHITE

نمایش همه 12 نتیجه ها