خیار

خیار  (Spinach )
  برند بسته‌بندی نوع Variety
1 راین ( آمریکا ) قوطی 500 گرمی سوپر دومینوس SUPER DOMINUS
2 راین ( آمریکا ) قوطی 500 گرمی اسمارت SMART
3 بذر پاسارگاد قوطی 500 گرمی لاین گرین – 543 LINE GREEN – 543
4 بذر پاسارگاد قوطی 100 گرمی لاین گرین – 543 LINE GREEN – 543
5 بذر پاسارگاد قوطی 500 گرمی هیبرید طارم – 2902 TAREM HYBRID F1
6 بذر پاسارگاد قوطی 100 گرمی هیبرید طارم – 2902 TAREM HYBRID F1
7 یکتا بذر قوطی 500 گرمی بیت آلفا هیبرید طارم – 2902 BEIT ALFA TAREM HYBRID F1
8 اف اس تی ( چین ) پاکت 10 گرمی هیبرید تیستی کریپس TASTY CRISP- F1
9 سمو ( جمهوری چک ) پاکت 100 دانه‌ای امیلی هیبریدی – گلخانه ای EMILI – F1
10 یکتا بذر قوطی 500 گرمی سوپر چنبر ری – 704 SUPER CHANBAR REY – 704
11 بذر امامی قوطی 100 گرمی ابریشم – 542 ABRISHAM – 542
    فاصله

( سانتی‌متر )

  مقدار کاشت

( کیلوگرم/ هکتار)

   
دمای مطلوب خاک

برای جوانه زنی

( درجه سانتی‌گراد )

مدت زمان جوانه زدن ( روز ) فاصله بین دو بوته در هر ردیف فاصله ردیف تا ردیف عمق کاشت در زمین

(سانتیمتر)

کاشت نشا کاشت مستقیم تعداد دانه در هر گرم  
15 – 40 6 – 8 50 – 75 100 – 120 2 5/0 1 – 5/1 30 – 40  

نمایش همه 8 نتیجه ها