جعفری

جعفری  (Spinach )
  برند بسته‌بندی نوع Variety
1 یکتا بذر پاکت 25 کیلوگرمی آفتاب AUFTAB
2 بذر امامی پاکت 10 کیلوگرمی آفتاب AUFTAB
3 بذر امامی پاکت 10 کیلوگرمی رسمی عطری RASMI ATRI
    فاصله

( سانتی‌متر )

  مقدار کاشت

( کیلوگرم/ هکتار)

   
دمای مطلوب خاک

برای جوانه زنی

( درجه سانتی‌گراد )

مدت زمان جوانه زدن ( روز ) فاصله بین دو بوته در هر ردیف فاصله ردیف تا ردیف عمق کاشت در زمین

( سانتیمتر )

کاشت نشا کاشت مستقیم تعداد دانه در هر گرم  
15 – 35 20 – 25 5/0 15 – 20 100 – 120  

نمایش همه 3 نتیجه ها