ترب سفید

ترب سفید  (White Radish )
  برند بسته‌بندی نوع Variety
1 یکتا بذر قوطی 800 گرمی سفید کشیده برگ -805 LONG WHITE – 805
2 راین ( آمریکا ) قوطی 500 گرمی زودرس مینو MINOO EARLY
3 بذر پاسارگاد قوطی 500 گرمی مینا سفید – 572 WHITE MINA – 572
4 بذر پاسارگاد قوطی 200 گرمی مینا سفید – 572 WHITE MINA – 572
5 بذر پاسارگاد قوطی 500 گرمی سفید مینو – 571 WHITE MINOO – 571
6 بذر پاسارگاد قوطی 200 گرمی سفید مینو – 571 WHITE MINOO – 571
7 مدیترانه ( ایتالیا ) قوطی 900 گرمی سفید مینو زودرس EARLY WHITE MINOO
    فاصله

( سانتی‌متر )

  مقدار کاشت

( کیلوگرم/ هکتار)

   
دمای مطلوب خاک

برای جوانه زنی

( درجه سانتی‌گراد )

مدت زمان جوانه زدن ( روز ) فاصله بین دو بوته در هر ردیف فاصله ردیف تا ردیف عمق کاشت در زمین

( سانتیمتر )

کاشت نشا کاشت مستقیم تعداد دانه در هر گرم  
30 5 – 8 15 – 25 25 – 30 2 – 3 6 – 8 10 – 12 100 – 120  

نمایش همه 5 نتیجه ها