بامیه

بامیه  (Okra )
  برند بسته‌بندی نوع Variety
1 یکتا بذر ( ایران ) قوطی 500 گرمی روحانی – 3502 ROUHANI – 3502
2 راین ( آمریکا ) قوطی 500 گرمی سلمسون – اسپین لس CELEMSON SPINELESS
3 بذر پاسارگاد ( ایران ) قوطی 200 گرمی ارلی بال – 611 EARLY BALL – 611
    فاصله

( سانتی‌متر )

  مقدار کاشت

( کیلوگرم/ هکتار)

   
دمای مطلوب خاک

برای جوانه زنی

( درجه سانتی‌گراد )

مدت زمان جوانه زدن ( روز ) فاصله بین دو بوته در هر ردیف فاصله ردیف تا ردیف عمق کاشت در زمین

( سانتیمتر )

کاشت نشا کاشت مستقیم تعداد دانه در هر گرم  
20 – 40 10 – 12 40 60 5/1 – 2 5/2 – 3 7 – 8 16 – 18  

نمایش همه 3 نتیجه ها