اسفناج

اسفناج  (Spinach )
برند بسته‌بندی نوع                                   Variety
1 یکتا بذر ( ایران ) پاکت 20 کیلوگرمی وینتر جاینت WINTER GIANT
2 راین ( آمریکا ) پاکت 10 کیلوگرمی اورینتال پراید Oriental Pride
3 بذر پاسارگاد ( ایران ) قوطی 500 گرمی وینتر جاینت WINTER GIANT
4 بذر امامی ( ایران ) پاکت 10 کیلوگرمی برود لیف ری BROAD LEAF REY
فاصله

( سانتی‌متر )

مقدار کاشت

( کیلوگرم/ هکتار)

دمای مطلوب خاک

(درجه سانتی‌گراد)

مدت زمان جوانه زدن ( روز ) فاصله بین دو بوته در هر ردیف فاصله ردیف تا ردیف عمق کاشت در زمین

( سانتیمتر )

کاشت نشا کاشت مستقیم تعداد دانه در هر گرم
10 – 30 10 -15 2 – 10 20 – 30 2 25 – 30 90 – 100

نمایش همه 4 نتیجه ها