هویج هوویج کوروش دیررس – 5003 بذر پاسارگاد

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات بذر پاسارگاد
  3. هویج هوویج کوروش دیررس – 5003 بذر پاسارگاد
بذر امامی:           KOROUSH LATE – 5003
بلوغ میان‌رس
شکل استوانه ای
طول 16 تا 20 سانتی متر
رنگ نارنجی
خصوصیات مناسب بازار روز – تطبیق پذیری مناسب – مقاوم به بیماری

سایر محصولات مرتبط