یونجه

یونجه (Alfalfa )
  برند بسته‌بندی نوع Variety
1 یکتا بذر پاکت 20 کیلویی یونجه نیک شهر – 2301 NIKSHAHR – 2301
2 بذر امامی پاکت 10 کیلویی یونجه نیک شهر – 2301 NIKSHAHR – 2301
3 بذر پاسارگاد پاکت 5 کیلویی یونجه نیک شهر – 2301 NIKSHAHR – 2301
    فاصله

( سانتی‌متر )

  مقدار کاشت

( کیلوگرم/ هکتار)

   
دمای مطلوب خاک

برای جوانه زنی

( درجه سانتی‌گراد )

مدت زمان جوانه زدن ( روز ) فاصله بین دو بوته در هر ردیف فاصله ردیف تا ردیف عمق کاشت در زمین

(سانتیمتر)

کاشت نشا کاشت مستقیم تعداد دانه در هر گرم  
10 – 35 12 – 14 20 – 30 1 – 5/1 5/2 – 3 650 – 700  

نمایش همه 2 نتیجه ها