گل کلم

گل کلم  (Cauliflower )
  برند بسته‌بندی نوع Variety
1 پاسارگاد قوطی 100 گرمی گل کلم ابری – 651 CAULIFLOWER ABRI – 651
    فاصله

( سانتی‌متر )

  مقدار کاشت

( کیلوگرم/ هکتار)

   
دمای مطلوب خاک

برای جوانه زنی

( درجه سانتی‌گراد )

مدت زمان جوانه زدن ( روز ) فاصله بین دو بوته در هر ردیف فاصله ردیف تا ردیف عمق کاشت در زمین

(سانتیمتر)

کاشت نشا کاشت مستقیم تعداد دانه در هر گرم  
10 – 35 5 – 7 50 – 80 60 – 100 5/0 – 1 4/0 1 – 2 500 – 550  

نمایش همه 1 نتیجه ها