کلم پیچ

 

کلم پیچ  (Cabbage )

  برند بسته‌بندی نوع Variety
1 بذر پاسارگاد قوطی 100 گرمی برلیان میان‌رس – 641 BERILIAN – 641
2 بذر پاسارگاد قوطی 100 گرمی زمرد میان‌رس – 642 ZOMORROD – 642
    فاصله

( سانتی‌متر )

  مقدار کاشت

( کیلوگرم/ هکتار)

   
دمای مطلوب خاک

برای جوانه زنی

( درجه سانتی‌گراد )

مدت زمان جوانه زدن ( روز ) فاصله بین دو بوته در هر ردیف فاصله ردیف تا ردیف عمق کاشت در زمین

(سانتیمتر)

کاشت نشا کاشت مستقیم تعداد دانه در هر گرم  
10 – 35 6 – 8 40 – 60 40 – 80 5/0 – 1 4/0 1 – 2 300 – 400  

Showing all 2 results