کلم قمری

کلم قمری (Kohlrabi )
  برند بسته‌بندی نوع Variety
1 بذر امامی قوطی 500 گرمی گرین گرانول – 632 GREEN GRANOLE – 632
2 بذر پاسارگاد قوطی 100 گرمی گرین گرانول – 632 GREEN GRANOLE – 632
    فاصله

( سانتی‌متر )

  مقدار کاشت

( کیلوگرم/ هکتار)

   
دمای مطلوب خاک

برای جوانه زنی

( درجه سانتی‌گراد )

مدت زمان جوانه زدن ( روز ) فاصله بین دو بوته در هر ردیف فاصله ردیف تا ردیف عمق کاشت در زمین

(سانتیمتر)

کاشت نشا کاشت مستقیم تعداد دانه در هر گرم  
10 – 35 6 – 8 25 – 30 30 – 40 5/0 – 1 4/0 2 – 3 300 – 450  

نمایش همه 2 نتیجه ها