کرفس

کرفس (Celery )
  برند بسته‌بندی نوع Variety
1 بذر پاسارگاد قوطی 100 گرمی گرین جیانت – 704 GREEN GIANT – 704
2 یکتا بذر پاکت 20 کیلوگرمی کرفس وحشی WILDE
3 بذر امامی پاکت 10 کیلوگرمی کرفس وحشی WILDE
4 بذر پاسارگاد پاکت 5 کیلوگرمی کرفس وحشی WILDE
کرفس (Celery )
  برند بسته‌بندی نوع                                   Variety
1 بذر پاسارگاد قوطی 100 گرمی گرین جیانت – 704 GREEN GIANT – 704
2 یکتا بذر پاکت 20 کیلوگرمی کرفس وحشی WILDE
3 بذر امامی پاکت 10 کیلوگرمی کرفس وحشی WILDE
4 بذر پاسارگاد پاکت 5 کیلوگرمی کرفس وحشی WILDE

نمایش همه 3 نتیجه ها