هویج

هویج  (Carrot )
  برند بسته‌بندی نوع Variety
1 راین پاکت 10 کیلویی کروتن فورتو – میان رس CARUTEN FORTO
2 راین قوطی 500 گرمی کروتن فورتو – میان رس CARUTEN FORTO
3 راین پاکت 10 کیلویی نانتس –  زود رس NANTES
4 راین قوطی 500 گرمی نانتس – زود رس NANTES
5 بذر پاسارگاد قوطی 500 گرمی میان رس آرین MEDIUM ARIAN
6 بذر پاسارگاد قوطی 100 گرمی میان رس آرین MEDIUM ARIAN
7 یکتا بذر قوطی 500 گرمی هویج زرد ایرانی YELLOW IRANIAN
8 بذر امامی قوطی 500 گرمی هوویج کوروش دیررس – 5003 KOROUSH LATE – 5003
9 بذر پاسارگاد قوطی 500 گرمی هوویج کوروش دیررس – 5003 KOROUSH LATE – 5003
    فاصله

( سانتی‌متر )

  مقدار کاشت

( کیلوگرم/ هکتار)

   
دمای مطلوب خاک

برای جوانه زنی

( درجه سانتی‌گراد )

مدت زمان جوانه زدن ( روز ) فاصله بین دو بوته در هر ردیف فاصله ردیف تا ردیف عمق کاشت در زمین

(سانتیمتر)

کاشت نشا کاشت مستقیم تعداد دانه در هر گرم  
10 – 35 12 – 14 20 – 30 1 – 5/1 5/2 – 3 650 – 700  

نمایش همه 4 نتیجه ها