هندوانه

هندوانه  (Watermelon )
  برند بسته‌بندی نوع Variety
1 تک پارک قوطی 100 گرمی اسمارت بوی – هیبرید SMART BOY – F1
2 تک پارک قوطی 100 گرمی سینور – هیبرید SINNOR– F1
3 تک پارک قوطی 100 گرمی شوگر کینگ – هیبرید SUGAR KING – F1
4 راین قوطی 500 گرمی کریمسون سوییت CRIMSON SWEET
5 راین قوطی 500 گرمی چارلستون گری CHARLESTON GREY
6 راین قوطی 100 گرمی سینور – هیبرید SINNOR– F1
7 بذر پاسارگاد قوطی 500 گرمی کریمسون سوییت CRIMSON SWEET
8 بذر پاسارگاد قوطی 100 گرمی کریمسون سوییت CRIMSON SWEET
9 بذر پاسارگاد قوطی 500 گرمی چارلستون گری CHARLESTON GREY
10 بذر پاسارگاد قوطی 100 گرمی چارلستون گری CHARLESTON GREY
11 یکتا بذر قوطی 500 گرمی محبوبی – 722 MAHBOUBI – 722
    فاصله

( سانتی‌متر )

  مقدار کاشت

( کیلوگرم/ هکتار)

   
دمای مطلوب خاک

برای جوانه زنی

( درجه سانتی‌گراد )

مدت زمان جوانه زدن ( روز ) فاصله بین دو بوته در هر ردیف فاصله ردیف تا ردیف عمق کاشت در زمین

(سانتیمتر)

کاشت نشا کاشت مستقیم تعداد دانه در هر گرم  
20 – 40 10 – 12 80 – 120 150 – 200 2 – 4 1 – 5/1 5/2 – 5/3 5 – 15  

نمایش همه 9 نتیجه ها