نخودفرنگی

نخود فرنگی  (Peas )
  برند بسته‌بندی نوع Variety
1 راین پاکت 10 کیلوگرمی اوتریلو UTRILO
2 راین پاکت 20 کیلوگرمی گرین اروو GREEN ARROW
3 راین پاکت 20 کیلوگرمی اروو ARROW
4 راین پاکت 10 کیلوگرمی روندو RONDO
5 یکتا بذر قوطی 800 گزمی پفکی نازی – 4403 NAZI – 4403
6 سانگرو پاکت 20 کیلوگرمی اروو ARROW
    فاصله

( سانتی‌متر )

  مقدار کاشت

( کیلوگرم/ هکتار)

   
دمای مطلوب خاک

برای جوانه زنی

( درجه سانتی‌گراد )

مدت زمان جوانه زدن ( روز ) فاصله بین دو بوته در هر ردیف فاصله ردیف تا ردیف عمق کاشت در زمین

(سانتیمتر)

کاشت نشا کاشت مستقیم تعداد دانه در هر گرم  
15 – 35 7 – 9 5 50 – 60 2 – 5 100 – 300 1 – 5  

نمایش همه 6 نتیجه ها