مرزه

مرزه  
  برند بسته‌بندی نوع Variety
1 یکتا بذر پاکت 25 کیلوگرمی مرزه خضرا – 53 KHAZRA – 53
2 بذر امامی پاکت 12 کیلوگرمی مرزه خضرا – 53 KHAZRA – 53
3 بذر پاسارگاد پاکت 6 کیلوگرمی مرزه خضرا – 53 KHAZRA – 53
    فاصله

( سانتی‌متر )

  مقدار کاشت

( کیلوگرم/ هکتار)

   
دمای مطلوب خاک

برای جوانه زنی

( درجه سانتی‌گراد )

مدت زمان جوانه زدن ( روز ) فاصله بین دو بوته در هر ردیف فاصله ردیف تا ردیف عمق کاشت در زمین

(سانتیمتر)

کاشت نشا کاشت مستقیم تعداد دانه در هر گرم  
15 – 35 10 – 12 10 – 20 30 – 35 5/0 – 5/1 15 – 20

غرقابی

1 – 2

خطی

1400  

نمایش همه 3 نتیجه ها