لوبیا

لوبیا  (Beans )
  برند بسته‌بندی نوع Variety
1 راین پاکت 10 کیلوگرمی پولو POLO
2 یکتا بذر قوطی 900 گرمی سوپر باسلیم – سفید SUPER BASLIM
3 یکتا بذر قوطی 900 گرمی سان ری – 4804 SUN RAY- 4804
4 یکتا بذر قوطی 900 گرمی لوبیا چیتی درود – 4803 DOROUD – 4803
5 یکتا بذر پاکت 1 کیلوگرمی سبز جماران – 4802 GREEN JAMARAN – 4802
6 بذر امامی قوطی 900 گرمی لوبیا چیتی درود – 4803 DOROUD – 4803
7 بذر پاسارگاد قوطی 900 گرمی سبز جماران – 4802 GREEN JAMARAN – 4802
8 بذر پاسارگاد قوطی 900 گرمی پیکر – 4801 PIKER-4801
9 بذر امامی قوطی 900 گرمی لوبیا سبز ارس – 4805 ARAS – 4805
    فاصله

( سانتی‌متر )

  مقدار کاشت

( کیلوگرم/ هکتار)

   
دمای مطلوب خاک

برای جوانه زنی

( درجه سانتی‌گراد )

مدت زمان جوانه زدن ( روز ) فاصله بین دو بوته در هر ردیف فاصله ردیف تا ردیف عمق کاشت در زمین

(سانتیمتر)

کاشت نشا کاشت مستقیم تعداد دانه در هر گرم  
15 – 35 7 – 9 5 50 – 60 2 – 5 100 – 300 1 – 5  

نمایش همه 8 نتیجه ها