فلفل دلمه ای

فلفل دلمه  (Sweet Pepper )
  برند بسته‌بندی نوع Variety
1 بذر پاسارگاد

سبز

قوطی 100 گرمی متین – 3703 MATIN – 3703
2 اف اس تی )چین)

سبز

پاکت 10 گرمی هیبرید اف اس تی – 9019 HYBRID FST 9019
3 اف اس تی (چین)

قرمز

پاکت 10 گرمی هیبرید دی زون Di Zun – F1
4 اف اس تی (چین)

سبز

پاکت 10 گرمی کالی فور کینگ هیبرید CALIFOR KING – F1
5 اف اس تی ( چین)

زرد

پاکت 10 گرمی کویین هیبرید QUEEN – F1
6 راین ( آمریکا )

سبز

قوطی 500 گرمی کالیفرنیا واندر CALIFORNIA WONDER
7 راین ( آمریکا )

سبز

قوطی 100 گرمی سوییت بل هیبرید F1 SWEET BELL HYBRID F1
    فاصله

( سانتی‌متر )

  مقدار کاشت

( کیلوگرم/ هکتار)

   
دمای مطلوب خاک

برای جوانه زنی

( درجه سانتی‌گراد )

مدت زمان جوانه زدن ( روز ) فاصله بین دو بوته در هر ردیف فاصله ردیف تا ردیف عمق کاشت در زمین

(سانتیمتر)

کاشت نشا کاشت مستقیم تعداد دانه در هر گرم  
20 – 35 12 – 15 40 – 50 60 – 80 1 – 5/1 3/0 – 5/0 5/1 – 5/2 150 – 200  

نمایش همه 5 نتیجه ها