طالبی

طالبی ( Melon )
  برند بسته‌بندی نوع Variety
1 بذر امامی قوطی 500 گرمی بذر مادر سمسوری – 515 MOTHER GREEN SAMSORI – 515
2 یکتا بذر قوطی 500 گرمی سوپر سمسوری – 504 SUPER SAMSOORI – 504
3 بذر پاسارگاد قوطی 500 گرمی سوپر سمسوری شاه آبادی – 511 SUPER SAMSORI SHAHABADI – 511
    فاصله

( سانتی‌متر )

  مقدار کاشت

( کیلوگرم/ هکتار)

   
دمای مطلوب خاک

برای جوانه زنی

( درجه سانتی‌گراد )

مدت زمان جوانه زدن ( روز ) فاصله بین دو بوته در هر ردیف فاصله ردیف تا ردیف عمق کاشت در زمین

(سانتیمتر)

کاشت نشا کاشت مستقیم تعداد دانه در هر گرم  
20 – 40 7 – 10 80 – 100 120 – 150 2 – 3 5/0 – 5/1 5/1 – 5/2 30 – 35  

Showing all 3 results