شوید

شوید
  برند بسته‌بندی نوع Variety
1 یکتا بذر پاکت 18 کیلوگرمی کویر – 54 KAVIR – 54
2 یکتا بذر پاکت 18 کیلوگرمی صحرا – 1602 SAHRA
3 یکتا بذر پاکت 18 کیلوگرمی بروجرد – 1601 BROUJERD – 1601
4 بذر امامی پاکت 10 کیلوگرمی کویر – 54 KAVIR – 54
5 بذر امامی پاکت 10 کیلوگرمی صحرا SAHRA
6 بذر امامی پاکت 10 کیلوگرمی بروجرد – 1601 BROUJERD – 1601
7 بذر پاسارگاد پاکت 5 کیلوگرمی کویر – 54 KAVIR – 54
8 بذر پاسارگاد پاکت 5 کیلوگرمی صحرا SAHRA
9 بذر پاسارگاد پاکت 5 کیلوگرمی بروجرد – 1601 BROUJERD – 1601
10 یکتا بذر قوطی 500 گرمی صحرا – 1602 SAHRA
    فاصله

( سانتی‌متر )

  مقدار کاشت

( کیلوگرم/ هکتار)

   
دمای مطلوب خاک

برای جوانه زنی

( درجه سانتی‌گراد )

مدت زمان جوانه زدن ( روز ) فاصله بین دو بوته در هر ردیف فاصله ردیف تا ردیف عمق کاشت در زمین

(سانتیمتر)

کاشت نشا کاشت مستقیم تعداد دانه در هر گرم  
10 – 35 10 – 15 1 – 2 8 – 12 500 – 700  

نمایش همه 6 نتیجه ها