شلغم

 شلغم  (Turnip )
  برند بسته‌بندی نوع Variety
1 آریزونا ( آمریکا ) قوطی 500 گرمی پرپل تاپ وایت گلوب PURPLE TOP WHITE GLOBE
2 مدیترانه ( ایتالیا ) قوطی 900 گرمی پرپل تاپ وایت گلوب PURPLE TOP WHITE GLOBE
3 یکتا بذر قوطی 500 گرمی پرپل تاپ وایت گلوب PURPLE TOP WHITE GLOBE
4 بذر پاسارگاد قوطی 200 گرمی پرپل تاپ وایت گلوب PURPLE TOP WHITE GLOBE
    فاصله

( سانتی‌متر )

  مقدار کاشت

( کیلوگرم/ هکتار)

   
دمای مطلوب خاک

برای جوانه زنی

( درجه سانتی‌گراد )

مدت زمان جوانه زدن ( روز ) فاصله بین دو بوته در هر ردیف فاصله ردیف تا ردیف عمق کاشت در زمین

(سانتیمتر)

کاشت نشا کاشت مستقیم تعداد دانه در هر گرم  
10 – 35 5 – 8 15 – 20 20 – 30 1 – 2 5 – 7 2 – 4 500 – 700  

نمایش همه 4 نتیجه ها